Sanal Dünya İnşa Etmek, Metaverse Teknolojisi İçin Yeni Eylem Planları

Eylem Planı doğrudan “metaverse”den bahsetmese de, VR, AR ve MR'nin çeşitli alt alanlarının yanı sıra temel donanım ve ekipman, endüstri tedarik zincirleri dahil olmak üzere, Sanal dünya inşa etmek için metaverse'nin üzerine inşa edildiği temel teknolojiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

3 dakika, Okuma Süresi

Çin Sanal dünya inşa etmek için uzun vadeli planlamalar ile ilerliyor. Meraverse teknolojisi için 2026 yılına kadar gerçekleştirecekleri eylem planı yayınlandı. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) dahil olmak üzere Metaverse teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ülkenin ilk ulusal düzeydeki politika belgesi yayınlandı.

Sanal Dünya İnşa Etmek

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından 2 Kasım 2022’de yayınlanan Sanal Gerçeklik ve Endüstri Uygulama Entegrasyonu Geliştirme Eylem Planı, 2026’ya kadar olan dönem için temel görevler ve geliştirme hedefleriyle Çin’in Metaverse geliştirmek için hedeflerine yer veriyor.

Eylem Planı doğrudan “metaverse”den bahsetmese de, VR, AR ve MR’nin çeşitli alt alanlarının yanı sıra temel donanım ve ekipman, endüstri tedarik zincirleri dahil olmak üzere metaverse’nin üzerine inşa edildiği temel teknolojiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Metaverse teknolojisi İçin eylem planının belirli 2026 hedeflerinin içerdiği maddeler:

 • Temel 3D teknolojilerinde, VR entegrasyonunda ve sürükleyici görsel-işitsel teknolojide önemli atılımlar gerçekleştirme
 • Yeni nesil insan dostu VR terminal ürünlerini zenginleştirmek
 • Endüstriyel ekosistemde iyileştirmeler yapmak
 • Önemli ekonomik ve sosyal endüstrilerde VR’yi geniş ölçekte uygulamak
 • Güçlü uluslararası rekabet gücüne sahip kilit işletmeleri ve endüstriyel kümeleri geliştirmek

Eylem Planının temel görevleri

Eylem Planı, önümüzdeki beş yıl içinde VR/AR/MR endüstrisinin gelişimi için beş temel görevi vurgulamaktadır:

 1. Anahtar teknolojilerin entegre inovasyonunu teşvik etmek. Bu, 5G ve yapay zeka ile işbirliğini geliştirirken, göze yakın görüntüleme, grafik oluşturma, algı etkileşimi, ağ iletimi, içerik üretimi, sıkıştırma kodlaması ve güvenlik ve güvenilirlik gibi temel teknolojik alt alanlarda teknolojik atılımları hızlandırmak anlamına geliyor.
 2. Tüm endüstri zincirinin tedarik kapasitesini geliştirmek. Bu, önemli VR cihazlarının, terminal çevre birimlerinin, iş operasyon platformlarının, içerik üretim araçlarının ve özel bilgi altyapısının tedarik kapasitesinin geliştirilmesini içerecektir. Görev ayrıca, son VR ürünlerinin konforunu, kullanım kolaylığını ve güvenliğini iyileştirmeyi de içeriyor.
 3. Çok sektörlü ve çok senaryolu uygulamaların hızlandırılması. Bu, endüstriyel üretim, kültür turizmi, entegre medya, eğitim ve öğretim, spor ve sağlık, iş, sahne sanatları ve eğlence, güvenlik ve acil müdahale, engelli yardımı, akıllı şehirler ve daha fazlası.
 4. Endüstriyel kamu hizmeti platformunun inşasının güçlendirilmesi. Bu, VR endüstrisinin gelişimine yönelik desteği artırmak için ortak bir uygulama teknolojisi destek platformu, sürükleyici bir içerik entegre geliştirme platformu ve entegre bir uygulama geliştirme ve geliştirme platformu oluşturmayı içerir.
 5. Entegre bir uygulama standartları sistemi oluşturmak. Bu, üst düzey standartları güçlendirmeyi ve göze yakın görüntüleme, grafik oluşturma, algısal etkileşim, ağ iletimi, içerik üretimi ve sıkıştırma kodlaması dahil olmak üzere güvenli ve güvenilir teknolojiler için kapsamlı bir VR standartları sistemi oluşturmayı içerir.

Hedeflere ulaşmak için önlemler

Eylem Planı, kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir dizi önlem önermekte. Bunların çoğu, devlet dairelerinin birlikte nasıl çalışması gerektiğine ve endüstrilerin gelişimine, pilot projelere ve yetenek yetiştirmeye nasıl rehberlik etmesi gerektiğine odaklanıyor.

Spesifik önlemler şunları içerir:

 • Büyük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) entegre gelişimini teşvik etmek ve “uzmanlaşmış, rafine, özel ve yenilikçi” şirketler yetiştirmek (güçlü iş uzmanlığı, rafine yönetim, özel süreçler ve yüksek düzeyde inovasyona sahip şirketlere atıfta bulunmak).
 • Ar-Ge yatırımını teşvik etmek ve çok disiplinli yenilik için platformlar oluşturmak üzere şirketleri, üniversiteleri, bilimsel araştırma enstitülerini, standart kuruluşlarını, endüstri ittifaklarını ve daha fazlasını desteklemek.
 • Telekom operatörleri, internet şirketleri ve diğer firmaları içerik geliştirme merkezleri ve uygulama deneyimi görüntüleme merkezleri yapımına katılmaya teşvik ederek pilot uygulamalar gerçekleştirmek.
 • İlgili disiplinleri kurmak ve geliştirmek için yüksek öğrenim kurumlarını destekleyerek, endüstri ve üniversiteler arasında araştırma iş birliğini teşvik ederek ve çok disiplinli yetenekler geliştirerek  yetenek havuzunu güçlendirmek .
 • Sanal gerçeklik alanında uluslararası değişim ve işbirliği kanallarını genişletmek ve uluslararası pazar gelişimini hızlandırmak.

Yorum yazın

TeknoVR